جزوه میکروبیولوژی عملی

 

 

جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی

 

تآلیف: دکتر علی آبرومند

 

 

گروه شیلات

 

مجتمع آموزش عالی بهبهان

 

 

سال تحصیلی 90-89

 

 

 

 

 

 

 

 

مقررات کلی آزمایشگاه میکروبیولوژی:

به پیشنهاد هایی که در زیر است کاملا توجه کنید:

1.      لباسهای خود را روی میز آزمایشگاه نگذارید.

2.      روپوش خود را همیشه تمیز نگه دارید.

3.  مداد و قلم و اشیاء دیگر و دست خود را هرگز به دهان خود نزنید.

4.      با ظروف آزمایشگاه آب نخورید.

5.      میز کار خود را قبل و بعد از آزمایشگاه پاک کنید.

6.      در موقع استفاده از میکروسکوپ دقت کافی به عمل آورید.

7.  سوزن پلاتین را که برای کشت و برداشت باکتری ها از آن استفاده میکنید قبل و بعد از برداشت روی شعله سترون نمائید(سیم باید کاملاً سرخ شود).

8.      اگر از کشت باکتری روی لباس یا میز کار خود ریختید فوراً مسئول آزمایشگاه را آگاه سازید.

9.  مواد زائد مانند کاغذ، پنبه، چوب کبریت و غیره را در سطل مخصوص ریخته و محیط کشتهای استفاده شده را در سبدهای مخصوص در مجاور اتوکلاو قرار دهید که بعداً استرلیزه شوند.

10.    پس از خاتمه کار و تمیز نمودن میکروسکوپ و میز کار دست خود را با صابون بشوئید.

11.    محیط کشتهای خود را همیشه نامگذاری نمائید.

12.    از کار هر جلسه یادداشت و مطالب لازم تهیه کنید.

 

 

 

آزمایش اول

 

مطالعه میکروسکوپی یونجه خیسانده و موجودات ذره بینی

 

محیط آزمایشگاه

 

موجودات ذره بینی در طبیعت بر روی مواد و محیطهای مختلف به سر می برند. وجود آنها را می توان با مطالعه میکروسکوپی یونجه خیسانده شده نشان داد. مقدار یونجه خشک را که از اصطبل برداشته شده با آب حوض در یک ظرف سربازخیس می کنیم و پس از مخلوط کردن به مدت یک هفته در جای آرام قرار می دهیم. برای مشاهده وجود میکروبها در یونجه خیسانده آن را به طریق قطره معلق مطالعه می کنیم و بعد برای مشخص کردن ساختمان و شکل، آنها را رنگ آمیزی می کنیم.

منظور از این آزمایش مطالعه شکل ، اندازه، طرز قرار گرفتن و حرکت میکروبهای موجود درطبیعت می باشد.

موادلازم:

یونجه خیسانده، لام، لامل، پیپت یک سانتیمتر مکعب، میکروسکوپ، کریستال دیوله.

 

طرز کار:

1-   مطالعه میکروارگانیزمها به حالت تازه:

ابتدا لام را به وسیله پارچه تمیز پاک کرده و آن را در الکل 90 درجه می شوئیم (در داخل الکل قرار داده و بعد خشک می کنیم) بعد از خشک شدن کامل لام آن را در جلوی شعله قرار داده و سپس به کمک پیپت یک قطره از مایع خیسانده را برداشت نموده و روی لام قرار دهید. لام را در زیر میکروسکوپ قرار دهید و ابتدا با ابژکتیف ضعیف و بعد ابژکتیف قوی آن را مطالعه کنید.

باکتری ها، پروتوزئرها، مخمرها، کپکها، اگلها را می توان در این قطره مشاهده کرد.

اشکال هر یک از میکروبها را با در نظر گرفتن اندازه نسبی آنها رسم نمائید.

2-   مطالعه میکروارگانیزمها بعد از رنگ آمیزی:

 

دستورالعمل:

1-    پخش کردن: یک قطره از محیط  آبکی را روی لام پخش کنید به ترتیبی که بصورت یک لایه بسیار نازک درآید.

2-    خشک کردن: بدون حرارت دادن لام آن را در حرارت آزمایشگاه خشک کنید.

3-     ثابت کردن: بعد از خشک شدن لام آنها را ثابت کنید در این مرحله میکروارگانیزمها کشته شده و روی لام ثابت میشوند. ثابت کردن باعث انعقاد مواد آلبومین می گردد که به دو طریق زیر امکان پذیر است:

الف) به وسیله حرارت: لام را سه مرتبه از جلوی شعله رد نمائید.

ب) به وسیله الکل90 درجه: چند قطره الکل بر روی نمونه  ریخته و آن را سه مرتبه در جلوی شعله بگذارید و هر بار  پس از خاموش کردن شعله الکل عمل را تکرار کنید ( در این آزمایش بهتر است به طریق الف عمل کنید)

4-  رنگ آمیزی ساده : چند قطره محلول کریستال ویولت را روی لام ریخته و بعد از 30 ثانیه آنرا چند بار توسط آب بشوئید و در زیر میکروسکوپ بدون لامل و با روغن سدر مطالعه کنید.


 

طرز کار با اتوکلاو

 

1)  شیر قیف آب را باز نموده و در داخل آن آب میریزیم تا حدود آب در سطح فوقانی شیشه نمایان شود سپس شیر آب را میبندیم.

2)       پس از گذاشتن لوازم در اتاقک استریزاسیون و بستن در اتوکلاو بوسیله 3 کلید دستگاه را روشن می کنیم.

3)  دستگاه دارای 3 شیر در قسمت قوفانی میباشد که 2 شیر ان در جلو و 1 شیر آن درعقب، 2شیر جلویی را بسته و شیر عقبی را باز میکنیم (شیر تخلیه عقبی برای خارج کردن هوای موجود در دیگ بخار است).

4)       در جلوی اتوکلاو 2 دستگاه فشارسنج دیده میشود، شماره 1و شماره2 ؛ پس از اینکه از سوپاپ اطمینان بخار خارج شد روی فشارسنج شماره 1 نگاه میکنیم وقتی عقربه دستگاه به شماره 1.5 که با قرمز نوشته شده است رسید نشان دهنده تخلیه کامل اتوکلاو از هوا میباشد.

/ 1 نظر / 375 بازدید
معصومه

مرسیییییییییییییییییییییییییییییی[تایید][ماچ]