علی آبرومند
Contact me
My Profile
Blog Author(s) علی آبرومند
Previous Months Home Archive اسفند ۸٩ More ...
      علوم غذایی ()
Archived Posts: » جزوه میکروبیولوژی عملی :: شنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٩
» جزوه میکروبیولوژی :: شنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٩
» جزوه میکروبیولوژی :: شنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٩
» جزوه فراوری شیلات :: شنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٩
» مقالات چاپ شده :: شنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٩
» رزومه علمی آموزشی دکتر علی آبرومند :: شنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٩
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: شنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٩

Recent Posts جزوه میکروبیولوژی عملی جزوه میکروبیولوژی جزوه میکروبیولوژی جزوه فراوری شیلات مقالات چاپ شده رزومه علمی آموزشی دکتر علی آبرومند به پرشین بلاگ خوش آمدید
My Tags  
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis